Header Logo

Genomics of Ancient Pathogens: First Advances and Prospects.

Malyarchuk AB, Andreeva TV, Kuznetsova IL, Kunizheva SS, Protasova MS, Uralsky LI, Tyazhelova TV, Gusev FE, Manakhov AD, Rogaev EI. Genomics of Ancient Pathogens: First Advances and Prospects. Biochemistry (Mosc). 2022 Mar; 87(3):242-258.

View in: PubMed