Loading...
Header Logo
Keywords
Last Name
Institution

The molecular basis of the genesis of basal tone in internal anal sphincter.

Zhang CH, Wang P, Liu DH, Chen CP, Zhao W, Chen X, Chen C, He WQ, Qiao YN, Tao T, Sun J, Peng YJ, Lu P, Zheng K, Craige SM, Lifshitz LM, Keaney JF, Fogarty KE, ZhuGe R, Zhu MS. The molecular basis of the genesis of basal tone in internal anal sphincter. Nat Commun. 2016 Apr 22; 7:11358.

View in: PubMed