Header Logo

Proteins kinases: chromatin-associated enzymes?

Chow CW, Davis RJ. Proteins kinases: chromatin-associated enzymes? Cell. 2006 Dec 01; 127(5):887-90.

View in: PubMed