Header Logo

The beta cell-immune cell interface in type 1 diabetes (T1D).

James EA, Joglekar AV, Linnemann AK, Russ HA, Kent SC. The beta cell-immune cell interface in type 1 diabetes (T1D). Mol Metab. 2023 Dec; 78:101809.

View in: PubMed